• Optimaliseren van fysiotherapeutisch handelen bij LRP-patienten in Twente lees meer

Bijeenkomsten


Rugnetwerk bijeenkomst 04-04-2024Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘Group Model Building (GMB)’.


GMB is een vorm van participerend onderzoek waarin een groep deelnemers met elkaar de samenhang van een complex probleem onderzoekt. Redeneringen en aannames die hierachter zitten komen expliciet op tafel. Kenmerkend voor deze methode is dat gestreefd wordt naar een integraal
beeld in plaats van een analyse van deelproblemen en dat gelijktijdig zowel oorzaken als gevolgen in kaart gebracht worden. Deelnemers brengen met elkaar vanuit hun verschillende perspectieven de factoren in kaart die samenhangen met het centrale probleem. Hier is het centrale probleem, uiteraard, rugpijn.


De methode GMB volgt een aantal vaste stappen:

Stap 1 (voorbereiding):
Kies een model voor het categoriseren van verschillende factoren.
Kies een model waarmee je graag werkt voor het in kaart brengen van de verschillende factoren in diverse categorieën.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ICF-model, het DIM’s-SIM’s model van de NOI-groep, het SCEGS-model, het SOMCOP-model of de verschillende lagen uit de emmermetafoor.

Stap 2 (Voorbereiding): De casus (zie rechts: Casus HWO en omgaan met complexiteit)