7 november 2013

Early PT en Rugpoli Delden

Het inhoudelijk thema van deze bijeenkomst focust op de timing voor toepassing van FT / MT bij patienten met LRP. Naast de KNGF richtlijn LRP (zie www.fysionet.nl) gaat de inhoudelijke discussie met name over het artikel van July Fritz et al uit Spine Journal 2012.

AgendaProgramma
OpdrachtMailronde2.2013.01
LBP.PrimaryCare.Fritz.Spine.2012

Presentaties van 07-11-2013:
Pres1.Bestuur.Afronding
Pres2.TijdigeFTMT
Pres3.RugpoliDelden
Omdat ook wordt gerefereerd aan ‘actieve / activerende’ FT / MT wordt een tweetal artikelen bijgevoegd; te weten een recent artikel uit Manual Therapy waarin Australische collega’s een overzicht geven van principes van zelfmanagement & een rapport van het IQ instituut uit Nijmegen met een poging om begrippen als zelfmanagement, zelfzorg, zelfredzaamheid, informed consent, shared decision making (SDM; gemeenschappelijke besluitvorming) en MI (Motivational Interviewing) te positioneren en te definieren.
SelfmanagementRtW.ManualTher.2013
IQ.Shared DecisionMaking en Zelfmanagement.2012.pdf
Klasseren.STarT.DV.01(1)

Print Friendly, PDF & Email