Enquete

Werkingsmechanismen van mobilisatie en HVT manipulatie


Studenten van de opleiding fysiotherapie aan de HAN hebben de volgende onderzoeksvraag:
“Wat zijn de overtuigingen van fysiotherapeuten over het werkingsmechanisme achter manuele therapie bij spinale pijnklachten? “

START ENQEUTE

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Wij vragen u om de online enquête in te vullen. Dit kan op uw computer, uw smartphone of tablet. Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten. Ook kan het via een mondeling interview met 1 van de studenten, zie onderaan dit bericht.
Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Alle fysiotherapeuten werkzaam in Nederland die patiënten behandelen met spinale pijn, je hoeft geen manueel therapeut te zijn om mee te kunnen doen aan de studie.

Wilt u liever de vragen mondeling beantwoorden middels een interview of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar het onderstaande mailadres:
jp.hendriks@student.han.nl


Uiteraard mag u dit bericht ook delen onder collega's.!

Alvast hartelijk dank namens:
Jeroen Hendriks (HAN), Annelies Venema, Christy van der Meulen, Gosse van Solt, Roland Reezigt (Hanzehogeschool), Anneke Beetsma (Hanzehogeschool / UMCG) en Michiel Reneman (UMCG)