Complexiteit - Bijeenkomst 4 april 2024

Op 4 april 2024 stond de bijeenkomst van het Rugnetwerk Twente in het teken van complexiteit en GMB.Group Model Building

GMB is een vorm van participerend onderzoek waarin een groep deelnemers met elkaar de samenhang van een complex probleem onderzoekt. Redeneringen en aannames die hierachter zitten komen expliciet op tafel. Kenmerkend voor deze methode is dat gestreefd wordt naar een integraal
beeld in plaats van een analyse van deelproblemen en dat gelijktijdig zowel oorzaken als gevolgen in kaart gebracht worden. Deelnemers brengen met elkaar vanuit hun verschillende perspectieven de factoren in kaart die samenhangen met het centrale probleem. Hier is het centrale probleem, uiteraard, rugpijn.

Bijeenkomst 4-4-2024