Informatie huisarts

Wij van het rugnetwerk willen u als huisarts informeren over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen fysiotherapie bij lage-rugklachten.

U bent uiteraard bekend met de standaardprofielen voor de huisarts: 1,2 & 3 (richtlijn ketenzorg):
Profiel 1: Rugklachten op basis van ernstige onderliggende specifieke pathologie (rode vlaggen)
Profiel 2: Rugklachten op basis van het lumbosacraalradiculair syndroom
Profiel 3: Aspecifieke rugklachten

Profiel 3. Normaal beloop met Bewegingspecifieke klachten

Het rugnetwerk Twente en Achterhoek volgt bij aspecifieke lage rugklachten de richtlijn aspecifieke lage rugklachten van het KNGF (1). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een veel gebruikt classificatie systeem, hierbij wordt de patient ingedeeld op basis van de behandeling die wordt gegeven, de zogenaamde Treatment Based Classification (zie referenties 2). Belangrijke subgroepen zijn: hypomobiliteit (zie referenties 3), instabiliteit (referenties 4) en preferred direction of movement, de zogenaamde McKenzie therapie (referenties 5).

Vanuit de richtlijn aspecifieke lage rugklachten is er ook nog een belangrijke subgroep die is ingedeeld op psychosociale factoren als onvoldoende adl, disfunctionele cognities en bewegingsangst. Deze laatste subgroep wordt behandeld door middel van goede uitleg en training volgens graded activity- en graded exposure-principes.

Consult

Fysiotherapeuten van het rugnetwerk kunt u inschakelen om een beter beeld te verkrijgen welke rugklacht uw patiënt heeft en determinatie of er sprake is van een biomechanisch profiel; heeft het zin om fysiotherapie te verwijzen. De rugnetwerk-fysiotherapeut kan u door middel van een eenmalig consult meer duidelijkheid bieden omtrent de soort klacht. In sommige gevallen is dan een vroege interventie (in de eerste twee weken na ontstaan van de rugklachten) zeer geëigend.

De rugnetwerk-fysiotherapeut kan de rol van rugteamcoördinator of rugconsulent gaan vervullen bij de zorg voor de patiënt met chronische lage rugklachten. Deze functie wordt beschreven in de richtlijn ketenzorg.

Referenties:

 1. Samenvatting richtlijn KNGF

Link richtlijn KNGF

 1.  TBC:

[showhide type=”post” more_text=”Referenties” less_text=”Sluiten”]

Brennan GP, Fritz JM, Hunter SJ, Thackeray A, Delitto A, Erhard RE. Identifying subgroups of patients with acute/subacute “nonspecific” low back pain: results of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Mar 15;31(6):623-31.

Fritz JM, Cleland JA, Childs JD. Subgrouping patients with low back pain: evolution of a classification approach to physical therapy. Journal of orthopaedic sports physical therapy 2007 june; 37(6): 290-302.

Fritz JM, George S. The use of a classification approach to identify subgroups of patients with acute low back pain. Interrater reliability and short-term treatment outcomes. Spine (Phila Pa 1976). 2000 Jan;25(1):106-14.

Olson K. Manual Physical Therapy of the Spine, Louis Missouri, 2009, Saunders Elsevier. Delitto A, Erhard RE, Bowling RW. A treatment-based classification approach to low back syndrome: identifying and staging patients for conservative treatment. Phys Ther. 1995 Jun;75(6):470-85

[/showhide]

 

 1. Hypomobiliteit.

[showhide type=”Hypomobiliteit” more_text=”Referenties” less_text=”Sluiten”]

Flynn T, Fritz J, Whitman J, Wainner R, Magel J, Rendeiro D, Butler B, Garber M, Allison S. A clinical prediction rule for classifying patients with low back pain who demonstrate short-term improvement with spinal manipulation. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Dec 15;27(24):2835-43.

Childs JD, Fritz JM, Flynn TW, Irrgang JJ, Johnson KK, Majkowski GR, Delitto A. A clinical prediction rule to identify patients with low back pain most likely to benefit from spinal manipulation: a validation study. Ann Intern Med. 2004 Dec 21;141(12):920-8.

[/showhide]

 

 1.  instabiliteit

[showhide type=”instabiliteit” more_text=”Referenties” less_text=”Sluiten”]

 • Hannu Luomajoki, Jan Kool, Eling D de Bruin, and Olavi Airaksinen; Reliability of movement control tests in the lumbar spine; BMC Musculoskeletal Disorders 2007, 8:90
 • O’Sullivan PB, Masterclass: Lumbar segmental ‘instability’: clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Manual Therapy 2000, 2;51:2-12.
 • Sahrmann SA: Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. 1st edition. St.Louis: Mosby; 2002.
 • Hicks GE, Fritz JM, Delitto A, McGill SM: Preliminary Development of a Clinical Prediction Rule for Determining Which Patients With Low Back Pain Will Respond to a Stabilization Exercise Program. Arch Phys Med Rehabil Vol 86, September 2005
 • Demoulin C, Vanderthommen M, Duysens C, Crielaard J: Spinal muscle evaluation using the Sorensen test: a critical appraisal of the literature. Joint Bone Spine 73 (2006) 43–50
 • Childs JD, Fritz JM, Flynn TW, Irrgang JJ, Johnson KK, Majkowski GR, Delitto A. A clinical prediction rule to identify patients with low back pain most likely to benefit from spinal manipulation: a validation study. Ann Intern Med. 2004 Dec 21;141(12):920-8.

[/showhide]

 

 1. Preferred direction

[showhide type=”direction” more_text=”Referenties” less_text=”Sluiten”]

[/showhide]

Print Friendly