Informatie huisarts

Wij van het rugnetwerk willen u als huisarts informeren over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen fysiotherapie bij lage-rugklachten.

U bent uiteraard bekend met de standaardprofielen voor de huisarts: 1,2 & 3 (richtlijn ketenzorg):
Profiel 1: Rugklachten op basis van ernstige onderliggende specifieke pathologie (rode vlaggen)
Profiel 2: Rugklachten op basis van het lumbosacraalradiculair syndroom
Profiel 3: Aspecifieke rugklachten

Profiel 3. Normaal beloop met Bewegingspecifieke klachten

Het rugnetwerk Twente en Achterhoek volgt bij aspecifieke lage rugklachten de richtlijn aspecifieke lage rugklachten van het KNGF (1). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een veel gebruikt classificatie systeem, hierbij wordt de patient ingedeeld op basis van de behandeling die wordt gegeven, de zogenaamde Treatment Based Classification (zie referenties 2). Belangrijke subgroepen zijn: hypomobiliteit (zie referenties 3), instabiliteit (referenties 4) en preferred direction of movement, de zogenaamde McKenzie therapie (referenties 5).

Vanuit de richtlijn aspecifieke lage rugklachten is er ook nog een belangrijke subgroep die is ingedeeld op psychosociale factoren als onvoldoende adl, disfunctionele cognities en bewegingsangst. Deze laatste subgroep wordt behandeld door middel van goede uitleg en training volgens graded activity- en graded exposure-principes.

Consult

Fysiotherapeuten van het rugnetwerk kunt u inschakelen om een beter beeld te verkrijgen welke rugklacht uw patiënt heeft en determinatie of er sprake is van een biomechanisch profiel; heeft het zin om fysiotherapie te verwijzen. De rugnetwerk-fysiotherapeut kan u door middel van een eenmalig consult meer duidelijkheid bieden omtrent de soort klacht. In sommige gevallen is dan een vroege interventie (in de eerste twee weken na ontstaan van de rugklachten) zeer geëigend.

De rugnetwerk-fysiotherapeut kan de rol van rugteamcoördinator of rugconsulent gaan vervullen bij de zorg voor de patiënt met chronische lage rugklachten. Deze functie wordt beschreven in de richtlijn ketenzorg.

Referenties:

  1. Samenvatting richtlijn KNGF

Link richtlijn KNGF

  1.  TBC:

 

  1. Hypomobiliteit.

 

  1.  instabiliteit

 

  1. Preferred direction